آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه‌های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان‌شهرها
۰۲/۱۱/۱۳۹۹
آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۳۰/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۴) آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا
۳۰/۱۰/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاترخدمات الکترونیک انتظامی
۳۰/۱۰/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۱/۱۰/۱۳۹۹
آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران
۱۱/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
۱۱/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۷۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی...
۱۱/۱۰/۱۳۹۹
آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۳۲) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
الحاق یک تبصره به ماده ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
اصلاح بند (۹) الحاقی به ماده (۱) آیین¬نامه اجرایی بند (۳) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین‌تکلیف استخدامی...
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
اصلاح آیین‌نامه داخلی شورای عالی استان‌ها
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (۳) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و...
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح آیین¬نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
۰۷/۰۷/۱۳۹۹