آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي درخصوص اصلاح قيمت تضميني گندم در...
۲۹/۰۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي درخصوص قيمت تضميني شير خام به ازاء هر...
۲۹/۰۲/۱۴۰۱
نظريه‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۹/۰۲/۱۴۰۱
مصوبات پنجاه و هفتمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۲۶/۰۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي درخصوص ايجاد زمينه‌هاي تشويق...
۱۲/۰۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص مسافرت وزيران جهاد کشاورزي و نفت به کشورهاي برزيل، کوبا، نيکاراگوئه و ونزوئلا
۱۲/۰۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص تعيين اعضاء موظف و غيرموظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم
۱۲/۰۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص حذف معاونان اجرايي و اقتصادي رييس جمهور از ترکيب کميسيون اقتصاد موضوع بند (۱) ماده...
۰۸/۰۲/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۵۱۲۳/ت۵۶۸۹۷هـ مورخ ۲۸/۹/۱۴۰۰
۰۶/۰۲/۱۴۰۱
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۵/۰۱/۱۴۰۱
قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه ورزش
۲۵/۰۱/۱۴۰۱
قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداري‌ها
۲۵/۰۱/۱۴۰۱
قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات
۲۵/۰۱/۱۴۰۱
قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۲۵/۰۱/۱۴۰۱
مصوبات پنجاه و ششمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۲۸/۱۲/۱۴۰۰