آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان کلات استان خراسان رضوی
۲۲/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان بیرجند استان خراسان¬جنوبی
۲۱/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال
۲۱/۰۲/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای...
۲۱/۰۲/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی بند (و) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۱/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع حمل و نقل ریلی (راه‌آهن) از سال ۱۲۸۵ تا پایان بهمن ۱۳۹۹
۲۱/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری بخش کهک در استان قم
۲۱/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح تصویب¬نامه شماره ۱۴۸۵۸۱/ت۵۶۰۲۰هـ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۹
۱۶/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت حفظ حق دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات...
۱۲/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص بخشی از وظایف حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی
۱۲/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور سازمان/ واحدهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداریهای کشور
۱۲/۰۲/۱۴۰۰
آیین‏نامه نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۲) الحاقی ماده (۶۱۷) قانون مجازات...
۱۲/۰۲/۱۴۰۰
منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه¬ای کارگزاران نظام
۱۲/۰۲/۱۴۰۰
آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۲/۰۲/۱۴۰۰
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۰۷/۰۲/۱۴۰۰