آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصویب¬نامه شماره ۱۷۵۶۶/ت۲۲۵۴۴هـ مورخ ۳/۵/۱۳۷۹ و اصلاح بعدی آن
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت۵۸۷۱۵هـ مورخ ۷/۲/۱۴۰۰
۰۲/۰۳/۱۴۰۰
اصلاح جزءهای (ب) و (پ) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۷۸۰۹/ت۵۸۷۶۹هـ مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۰
۳۰/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح تبصره(۲) ماده (۱۲) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۷/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح انتهای بند (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک
۱۲/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۱۲/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۳۹۹۳۹/ت۵۷۳۷۹هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۹
۱۲/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۶۴۴۸۶/ت۵۲۱۵۵هـ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۴
۰۷/۰۲/۱۴۰۰
الحاق تبصره به بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۵۷۹۰۲/ت۵۱۶۹۰هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳
۰۷/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح تصویب نامه شماره ۴۱۵۹۷/ت۵۵۵۰۰هـ مورخ ۵/۴/۱۳۹۷ و اصلاحات بعدی آن
۲۵/۰۱/۱۴۰۰
اصلاح تصویب¬نامه شماره ۱۱۵۲۷۴/ت۵۸۳۱۷هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۹
۱۱/۰۱/۱۴۰۰
اصلاح تبصره (۳) الحاقی به بند (۱) تصویب¬نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ موضوع بند (۱) تصویب‌نامه...
۱۱/۰۱/۱۴۰۰
اصلاح بند (۱) تصویب¬نامه شماره ۸۳۱۱۰/ت۵۸۰۶۸هـ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۹
۱۱/۰۱/۱۴۰۰
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران
۱۳/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح جزء (الف) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۹۱۱۹۴/ت۵۶۴۱۱هـ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۹
۱۳/۱۲/۱۳۹۹