آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه عضویت رئیس بنیاد ملی نخبگان در شورای هدایت استعدادهای درخشان
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه اصلاح بند (د) ماده ۱ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (اصلاحی جلسه...
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
مصوبه در خصوص کلیات ساماندهی و متمرکز شدن امور مربوط به مهدهای کودک
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
مصوبه در خصوص تسری مفاد ماده واحده اعتبار و نحوه اعطای امتیاز علمی به مجلات، تأسیس انجمن‌های علمی، قطب‌های...
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
مصوبه در خصوص اختصاص حداکثر ۵% از ظرفیت هر یک از رشته محل‌های پرستاری به بهیاران واجد شرایط، دارای...
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
سیاست‌ها و برنامه‌های اقدام علمی، فناورانه و فرهنگی جهش تولید
۲۷/۰۸/۱۳۹۹
مصوبه سند راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص مجوز به دانشگاه جامع امام حسین (ع) برای اجرای آیین‌نامه ارتقای...
۲۵/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه عضویت رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
۲۰/۰۵/۱۳۹۹
مصوبه انتخاب عضو هیأت امنای فرهنگستان علوم پزشکی
۲۰/۰۵/۱۳۹۹
انتخاب رئیس و نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای هنر
۱۱/۰۵/۱۳۹۹
مصوبه سیاست‌های اجرایی و ضوابط اشتغال دانش‌آموختگان
۱۹/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه «چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ»
۱۹/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه اصلاح ماده ۱۲ اساسنامه بنیاد ملی نخبگان
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه اصلاح و تکمیل مفاد مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت (مصوب جلسه ۷۶۲...
۱۱/۰۲/۱۳۹۹