آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه تسری امتیازات موضوع آیین‌نامه مصوب جلسه ۴۷۷ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به دارندگان...
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه تسرّی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص حوزه¬های علمیه به شورای سیاستگذاری حوزه¬های علمیه...
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نماینده فرهنگستان زبان و ادب فارسی در هیأت امنای مشترک فرهنگستان‌های چهارگانه جمهوری اسلامی...
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه اصلاح و تکمیل ماده ۱ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه اصلاح تبصره ماده ۵ مصوبه اصلاحی اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در شورای سیاست‌گذاری مرکز ساماندهی ترجمه و...
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه تأیید عضویت معاون فرهنگی سازمان بسیج مستضعفین در شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی و سه کمیسیون تخصصی...
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه سیاست‌ها، راهبردها، وظایف و ضوابط اجرایی ترویج فرهنگ حضور، توانمندی و افتخارآفرینی جانبازان و...
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه سیاستهای راهبردی رسانه‌ای در شرایط بحران‌های طبیعی مثل شرایط ظهور ویروس فراگیر کرونا
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه ساماندهی برگزاری آزمون‌های بین‌المللی
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه اصلاح ماده ۲ قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
۲۹/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه لغو اجراء سند یا بیانیه آموزش ۲۰۳۰
۲۹/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه تأسیس گروه برنامه‌ریزی مراکز و مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی خاص
۲۹/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه سیاست‌ها و اقدامات اساسی حمایت از ترویج نام‌ها و نشانه‌های اسلامی ـ ایرانی
۲۹/۰۶/۱۴۰۰