آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح ساماندهی دانشگاه تهران
۰۲/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بررسی ضرورت تهیه طرح ویژه توسعه منطقه مرزی سومار و طرح...
۲۴/۰۵/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اصفهان موضوع...
۲۴/۰۵/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون چارچوب طراحی شهری مجموعه ۱۲۰ هکتاری و طرح جامع سه بعدی...
۲۴/۰۵/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مسجدسلیمان
۲۵/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون آیین‌نامه طراحی معابر شهری
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ساخت وساز در اراضی موسوم به گبران قلعه ـ نیاوران شهرقزوین
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر شاهرود
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح صورتجلسه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۷ در خصوص نحوه عملیاتی...
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی کاشان (ادامه بلوار شهیدان کشمشی در منطقه...
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه مرکزی همدان
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع بندرعباس ـ تدقیق...
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص گزارش بنیاد مستضعفان پیرامون پروژه ساختمان پلاسکو
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون موضوع اقدامات و تخریب‌های صورت گرفته در بافت تاریخی شرق...
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه جنوب همدان
۱۳/۰۳/۱۴۰۰