آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص نقشه گسل‌های شهرهای تهران، تبریز، مشهد، کرمان، زنجان و...
۳۰/۰۹/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سامانه پایش هوشمند توسعه شهری
۲۹/۰۹/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر آران و بیدگل...
۲۹/۰۹/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر جدید تابناک
۲۹/۰۹/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر زرین شهر
۲۹/۰۹/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند ملی معماری و شهرسازی ایران ـ اسلامی
۲۹/۰۹/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر مشکین شهر
۲۹/۰۹/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص فرآیند تأمین اراضی موردنیاز طرح اقدام ملی مسکن
۲۹/۰۹/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر نورآباد ممسنی
۲۹/۰۹/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مصوبه طرح ویژه محدوده منفصل توس
۲۹/۰۹/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص اصلاح مصوبه طرح جامع منطقه نمونه گردشگری بنددره بیرجند
۲۹/۰۹/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح مجتمع تفریحی ـ توریستی کوثر یزد
۲۹/۰۹/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح شهرک نمونه گردشگری زرندیه
۲۹/۰۹/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح شهرک مسکونی اندیشه غدیر یزد
۲۹/۰۹/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سیرجان
۲۹/۰۹/۱۳۹۹