آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مسجدسلیمان
۲۵/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون آیین‌نامه طراحی معابر شهری
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ساخت وساز در اراضی موسوم به گبران قلعه ـ نیاوران شهرقزوین
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر شاهرود
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح صورتجلسه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۷ در خصوص نحوه عملیاتی...
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی کاشان (ادامه بلوار شهیدان کشمشی در منطقه...
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه مرکزی همدان
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع بندرعباس ـ تدقیق...
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص گزارش بنیاد مستضعفان پیرامون پروژه ساختمان پلاسکو
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون موضوع اقدامات و تخریب‌های صورت گرفته در بافت تاریخی شرق...
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه جنوب همدان
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص فرآیند انطباق مصوبات شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استانها...
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر کاشمر
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بازنگری دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاحیه ضوابط عام استقرار ساختمان‌های بلند در شهرهای...
۱۳/۰۳/۱۴۰۰