آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
دستورالعمل اجرایی مواد۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی
۰۴/۱۰/۱۳۹۷
تصمیم جلسه ۳۳۹ شورای رقابت در خصوص صنعت آلومینیوم
۲۵/۰۵/۱۳۹۷