آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اساسنامه صندوق بيماري¬هاي خاص و صعب¬العلاج
۰۷/۰۷/۱۴۰۱
اساسنامه بانک سپه
۰۷/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)
۲۲/۰۳/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۵) اصلاحي اساسنامه شرکت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور
۲۲/۰۳/۱۴۰۱
اساسنامه شرکت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)
۱۸/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح اساسنامه صندوق کارآفريني اميد
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
اساسنامه صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان
۰۸/۰۹/۱۴۰۰
اساسنامه کميته ملي المپيک جمهوري اسلامي ايران
۰۸/۰۹/۱۴۰۰
اساسنامه صندوق کارآفريني اميد
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۷) اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات ايران
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
اساسنامه صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير
۲۴/۰۵/۱۴۰۰
اصلاح اساسنامه موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
۰۳/۰۴/۱۴۰۰
اساسنامه شرکت حمل و نقل ريلي مسافري حومه¬اي (سهامي خاص)
۲۶/۱۲/۱۳۹۹
اساسنامه نمونه صندوق‌هاي پژوهش و فناوري غيردولتي
۱۲/۱۱/۱۳۹۹