آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۲۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات جلسه ۷۷۰ کمیسیون موارد خاص دانشگاه...
۰۶/۰۵/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی ماده۲۱۹ قانون مالیات‌های...
۰۶/۰۵/۱۴۰۰
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۰۶/۰۵/۱۴۰۰
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۰۶/۰۵/۱۴۰۰
رأی شماره‌های ۲۴۱ و ۲۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۲، ۳، ۴ و ۷ از مصوبه شماره...
۰۵/۰۵/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ذیل تذکر ۲ قسمت ب (امتیازات و سهمیه قانونی)...
۲۴/۰۴/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ مقررات وظیفه عمومی دفترچه راهنمای ثبت...
۲۴/۰۴/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۲ از شرایط آگهی دعوت به همکاری (آزمون...
۲۴/۰۴/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت...
۲۴/۰۴/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۶۱۲۹/۹۲/۲۰۰ ـ ۱۹/۹/۱۳۹۲...
۲۴/۰۴/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صدور رأی وحدت رویه در مورد برقراری مستمری بازماندگان...
۲۴/۰۴/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۲ از جدول قسمت (الف) بخش دوم ابلاغیه...
۲۴/۰۴/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۹ کد ۰۱۰۲۰۰۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸...
۲۴/۰۴/۱۴۰۰
رأی شماره‌های ۱۴۷ و ۱۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۴/۰۴/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ آیین‌نامه شرایط میهمانی و انتقال دانشجویان...
۲۴/۰۴/۱۴۰۰