آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
ضوابط ارزیابی عمومی حافظان قرآن کریم
۲۷/۱۰/۱۳۹۷