آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
اساسنامه شرکت تولید نیروی برق فارس
۲۹/۱۱/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت تولید نیروی برق لوشان
۲۹/۱۱/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت تولید نیروی برق اصفهان
۲۹/۱۱/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت تولید نیروی برق خراسان
۲۹/۱۱/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت تولید نیروی برق یزد
۲۹/۱۱/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت تولید نیروی برق شاهرود
۲۹/۱۱/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت تولید نیروی برق رامین
۲۹/۱۱/۱۳۹۳
اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور ستاد کل نیروهای مسلح
۱۴/۱۱/۱۳۹۳
اساسنامه صندوق ملی محیط زیست
۰۴/۱۰/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم
۱۸/۰۸/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید علوی
۲۲/۰۴/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید رامین
۲۲/۰۴/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید صدرا
۲۲/۰۴/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید رامشار
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلبهار
۱۹/۰۴/۱۳۹۳