آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
آیین¬نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
اصلاح تصویب‌نامه درخصوص امتیاز فوق‌العاده مدیریت هر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
اصلاح تصویب‌نامه درمورد حد نصاب اعتراض به آرای هیئت¬های بدوی تشخیص مطالبات
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای سیب‌ سوران و مهرستان در استان سیستان و بلوچستان
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای اکبر کمیجانی به عنوان رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۸۰۱۳/ت۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۰
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه درخصوص تبادل اطلاعات مورد نیاز بین سامانه تدارکات‌الکترونیکی دولت (ستاد) و سامانه خدمات غیر‌حضوری...
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه درخصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران درخصوص مدیریت برق تا ۱۲/۵/۱۴۰۰ به‌کارگروهی متشکل از وزیران...
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
آیین‌نامه اجرایی جزء‌های (۱) و (۲) بند (الف) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه درخصوص تعطیلی کلیه ادارات، سازمان¬های دولتی، بانک¬ها و سایر نهادهای عمومی در روزهای پنجشنبه...
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
مصوبات جلسه ۲۸/۲/۱۴۰۰ هیأت امنای صندوق توسعه ملی
۰۳/۰۴/۱۴۰۰
آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تسری میزان واردات کالاهای مشمول کاهش سود بازرگانی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به منطقه...
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص قیمت هر لیتر نفت کوره مصرفی کارخانه های سیمان در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰
۱۳/۰۳/۱۴۰۰