آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصويب‌نامه‌هاي شماره‌هاي ۱۶۱۰۸۳/ت۵۱۶۸۲هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ و ۱۵۴/ت۵۱۷۵۳هـ مورخ ۵/۱/۱۳۹۴ و ۱۰۹۳۳۶/ت۵۲۴۶۷هـ...
۲۲/۰۶/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص واردات خودرو
۱۹/۰۶/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص تعيين بانک هاي عامل و سهميه آنها براي پرداخت تسهيلات طرح ويژه بهسازي و نوسازي مسکن...
۱۹/۰۶/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص اخذ گواهي اسقاط توليدکنندگان موتورسيکلت و خودروهاي ديزلي از مراکز اسقاط
۱۹/۰۶/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تغيير دستگاه اجرايي طرح احداث بيمارستان (۷۰۰) تختخوابي ميانرود شيراز به شماره طبقه‌بندي...
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص ايجاد پست مشاور امور زنان و خانواده در دستگاههاي اجرايي
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعديل نصابهاي مندرج در قانون ماليات‌هاي مستقيم
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين دستگاه‌هاي مسئول کميسيون‌هاي مشترک اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي...
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص ساماندهي استقرار شهرک ها و واحدهاي صنعتي و معدني داراي پروانه بهره برداري در محدوده...
۳۰/۰۳/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين قيمت نقدي نفت خام و ميعانات گازي تحويلي به پالايشگاه‏هاي داخلي در سال ۱۳۹۸
۳۰/۰۳/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص برقراري مقررات لغو رواديد براي دارندگان گذرنامه هاي ديپلماتيک و خاص بين دولت جمهوري...
۳۰/۰۳/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ
۳۰/۰۳/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص تغيير نام شهرستان بينالود استان خراسان به شهرستان طرقبه‌شانديز
۳۰/۰۳/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۳۰/۰۳/۱۴۰۱
لغو بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۱۲۸۰۱۶/ت۵۸۳۹۶هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۹
۳۰/۰۳/۱۴۰۱