آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۱۸/۱۰/۱۳۹۹
قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم
۰۷/۱۰/۱۳۹۹
قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
۰۷/۱۰/۱۳۹۹
قانون تفسیر بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...
۰۷/۱۰/۱۳۹۹
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران
۲۰/۰۹/۱۳۹۹
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده
۱۷/۰۹/۱۳۹۹
قانون موافقتنامه بین دولتهای ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل
۱۷/۰۹/۱۳۹۹
قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
۱۷/۰۹/۱۳۹۹
قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی
۱۵/۰۹/۱۳۹۹
قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
۰۵/۰۹/۱۳۹۹
قانون الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۸/۰۸/۱۳۹۹
قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت
۲۸/۰۸/۱۳۹۹
نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۷/۰۸/۱۳۹۹
نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۷/۰۸/۱۳۹۹
قانون تفسیر بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۱۹/۰۸/۱۳۹۹