آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي اجراي طرح احداث (۴۰) کيلومتر باند دوم محور يزد ـ طبس
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي حجت‌اله عبدالملکي به¬عنوان نماينده ويژه رئيس¬جمهور در امور اجرايي مناطق...
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص شرط پرداخت حق‌الزحمه حمل مصالح ساختماني مصرفي و مواد معدني طرح (پروژه)¬هاي عمراني...
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۳۵۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص اصلاح برخي از مفاد...
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت تضميني دانه‌هاي روغني...
۲۳/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت مرغ زنده درب مرغ‌داري
۲۳/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات‌ شخص متقاضي از شرکت‌ دولتي مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي با بدهي...
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات شخص متقاضي از شرکت‌هاي دولتي برق منطقه‌اي گيلان و برق منطقه‌اي خراسان...
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين وظايف و همکاري دستگاه‌هاي اجرايي با وزارت آموزش و پرورش جهت برگزاري آزمونهاي...
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص مجوز خريد يک دستگاه خودروي سواري توليد داخل توسط سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
مصوبات جلسه پنجاه و پنجم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۵ جلسه ۳۴۹ مورخ ۳۰/۷/۱۴۰۲کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه استفاده از خدمت برق...
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۳۴۹ مورخ ۳۰/۰۷/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه استفاده از فضا...
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
حذف بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۲۰۶۲۲۶/ت۶۲۲۶۳هـ مورخ ۹/۱۱/۱۴۰۲
۱۶/۱۲/۱۴۰۲