آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۰/۰۵/۱۴۰۰
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۶/۰۵/۱۴۰۰
قانون ماليات بر ارزش افزوده
۱۷/۰۴/۱۴۰۰
قانون اصلاح موادي از قانون حمايت از توسعه صنايع پايين‌دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه‌گذاري...
۱۴/۰۴/۱۴۰۰
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۷/۰۴/۱۴۰۰
اصلاحيه قانون اصلاح قانون صدور چک
۰۳/۰۴/۱۴۰۰
قانون موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي مسافر و کالا بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال...
۲۷/۰۳/۱۴۰۰
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۲/۰۳/۱۴۰۰
قانون ايجاد هفت منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي و ايجاد سيزده منطقه ويژه اقتصادي
۱۱/۰۳/۱۴۰۰
قانون اصلاح قانون صدور چک
۰۲/۰۳/۱۴۰۰
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۹
قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و اصلاحات بعدي...
۲۰/۱۲/۱۳۹۹
قانون الحاق يک تبصره به ماده الحاقي قانون تعيين‌تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي...
۱۷/۱۲/۱۳۹۹
قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه معدن
۰۴/۱۲/۱۳۹۹