آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح جزء (۴) بند (ز) اصلاحی ماده (۱) آیین‌‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
۱۵/۰۸/۱۳۹۶
اضافه شدن رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به ترکیب کمیسیون سیاسی ـ دفاعی موضوع بند (۶) ماده (۶) اصلاحی...
۲۷/۰۷/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی...
۲۷/۰۷/۱۳۹۶
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۲۷/۰۷/۱۳۹۶
اصلاح بند (ز) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
۱۹/۰۷/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۰۶/۰۷/۱۳۹۶
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
۰۶/۰۷/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۱۵) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
۲۹/۰۶/۱۳۹۶
اصلاح آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی
۲۱/۰۵/۱۳۹۶
اصلاح بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) و ماده (۱۰) آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه...
۰۷/۰۵/۱۳۹۶
تسری جداول شماره (۱)، (۲) و (۴) اصلاحی پیوست آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری...
۳۱/۰۴/۱۳۹۶
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی
۳۱/۰۴/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۸) آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی...
۲۱/۰۴/۱۳۹۶
الحاق یک تبصره به ماده (۱۱۸) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
الحاق ماده (۵) به آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
۱۱/۰۴/۱۳۹۶