آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹...
۰۱/۱۲/۱۳۹۷
دستورالعمل نحوه بکارگيري قضات بازنشسته در شوراهاي حل اختلاف
۰۱/۱۲/۱۳۹۷
شرايط و ضوابط عفو به مناسبت چهلمين سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامي که به تأييد مقام معظم رهبري (دام عزه...
۲۴/۱۱/۱۳۹۷
دستورالعمل نظارت و پيگيري حقوق عامه
۰۷/۱۱/۱۳۹۷
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۷۹۸۱/۹۰۰۰ قوه قضائيه درخصوص «تفويض اختيار به رؤساي کل دادگستري‌هاي سراسر کشور در راستاي...
۰۹/۱۰/۱۳۹۷
آيين‌نامه اجرايي نحوه برگزاري دوره‌هاي آموزشي حين خدمت ضابطان نظامي
۱۹/۰۹/۱۳۹۷
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۰۳۵۶/۹۰۰۰ قوه قضائيه مبني بر موافقت رئيس محترم قوه قضائيه با الحاق يک بند به ماده۱۴...
۳۰/۰۸/۱۳۹۷
دستورالعمل اطلاع‌رساني و ارتباطات رسانه اي قوه قضائيه
۱۳/۰۸/۱۳۹۷
بخشنامه درخصوص محکومين تاديه مهريه براساس تعداد سکه طلا
۲۳/۰۷/۱۳۹۷
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰ قوه قضائيه در خصوص نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلال‌گران در نظام اقتصادي...
۰۴/۰۶/۱۳۹۷
دستورالعمل اجرايي کنترل مجرمان حرفه‌اي و سابقه‌دار
۳۰/۰۴/۱۳۹۷
آيين نامه اجرايي مراقبت هاي الکترونيکي
۱۴/۰۴/۱۳۹۷
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۰۲۴۷/۹۰۰۰ مورخ ۷/۳/۱۳۹۷ قوه قضائيه در خصوص اعطاي مرخصي به زندانيان به مناسبت ليالي...
۰۹/۰۳/۱۳۹۷
دستورالعمل نحوه تشکيل و فعاليت مراکز مشاوره خانواده
۲۸/۱۲/۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۴۲۰۹/۹۰۰۰ رياست محترم قوه قضائيه درخصوص «شرايط مرخصي زندانيان در ايام عيد نوروز ۱۳۹۷»
۲۴/۱۲/۱۳۹۶