آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان اصفهان استان اصفهان
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص دایرنمودن فرماندار ویژه در شهرستان دهلراناستان ایلام
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان گنبدکاووساستان گلستان
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان تبریزاستان آذربایجان شرقی
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان اصفهان
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای بوستان دهستان اشترجان بخش مرکزی شهرستان فلاورجان استان اصفهان، به شهر
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته حمایتی کمک به تأمین مسکن زنان سرپرست خانوار دهک¬های (۱) تا (۶) درآمدی
۱۳/۰۵/۱۴۰۰
مصوبه ماده واحده تجمیع و یکپارچه‌سازی اجرای پیوست‌های حوزه فرهنگ در طرح‌ها و برنامه‌های مهم و کلان
۱۱/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین حقوق ورودی برخی از ورق‌های سرد و گرم فولادی
۱۱/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان سنقر استان کرمانشاه
۱۱/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان اصفهان استان اصفهان
۱۱/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان میاندوآب استان آذربایجان غربی
۱۱/۰۵/۱۴۰۰
سیاست‌های اجرایی تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو
۰۵/۰۵/۱۴۰۰
آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی
۰۵/۰۵/۱۴۰۰
آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب) و (ج) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۰۵/۰۵/۱۴۰۰