آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره‌های ۱۰۳ الی ۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۵۰۰۶۵/۷۱۰ـ ۸/۸/۱۳۹۸...
۰۲/۰۴/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۱ ماده ۱۹ مصوبه شماره ۱۴/۱۵۴۰۸/ ـ ۶/۹/۱۳۹۸...
۰۲/۰۴/۱۴۰۰
رأی شماره ۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (د) ماده ۲، بند (چ) ماده۳، بند (ت) ماده...
۰۲/۰۴/۱۴۰۰
رأی شماره ۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۷/۲/۱۳۹۸ شورای تحصیلات دانشگاهی...
۰۲/۰۴/۱۴۰۰
رأی شماره‌های ۸۴ و ۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۶ ـ ۲ـ ۶ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۷/۱۳۱۹۶...
۰۲/۰۴/۱۴۰۰
رأی شماره ۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۳ نامه شماره ۵۱۱۹/د/۷۰۰ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۳...
۰۲/۰۴/۱۴۰۰
رأی شماره ۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستور اجرایی شماره ۱۲۲۵۶۳ـ ۱/۱۲/۱۳۹۵ اداره...
۰۲/۰۴/۱۴۰۰
رأی شماره‌های ۷۸ الی ۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صدور رأی وحدت رویه در موضوع حق‌السعی ایام...
۰۲/۰۴/۱۴۰۰
مصوبات شورای عالی آمایش سرزمین از سال ۱۳۹۶ تا انتهای سال ۱۳۹۹
۳۱/۰۳/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۹۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۲۶۲۲۸ ـ ۱۹/۳/۱۳۹۷ رئیس سازمان...
۳۱/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص خرید دانه‌های روغنی تولید...
۳۱/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص قیمت تضمینی پیله تر ابریشم...
۳۱/۰۳/۱۴۰۰
اصلاح بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۶۷۲۸۹/ت۵۶۶۰۶هـ مورخ ۲/۶/۱۳۹۸
۳۱/۰۳/۱۴۰۰
آیین نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن
۳۱/۰۳/۱۴۰۰
نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۳۱/۰۳/۱۴۰۰