آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای فرهاد زیویار به عنوان استاندار لرستان
۱۲/۰۷/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدهادی ایمانیه به عنوان استاندار فارس
۱۲/۰۷/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای احمد محمدی‌زاده به عنوان استاندار بوشهر
۱۲/۰۷/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مهران فاطمی به عنوان استاندار یزد
۱۲/۰۷/۱۴۰۰
قانون تفسیر بند «ز» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۲/۰۷/۱۴۰۰
رأی شماره‌های ۱۱۶۷ و ۱۱۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض عدم پذیرش اصلاح تاریخ لیست...
۱۰/۰۷/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدرضا هاشمی به عنوان استاندار سمنان
۱۰/۰۷/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مهران فاطمی به عنوان استاندار یزد
۱۰/۰۷/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدحامد عاملی به عنوان استاندار اردبیل
۱۰/۰۷/۱۴۰۰
قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
۱۰/۰۷/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۵۹۶۶/۳۲۰/۳۰۰ـ ۲۷/۱۱/۱۳۸۸...
۰۸/۰۷/۱۴۰۰
مصوبات جلسه بیست و چهارم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۰۸/۰۷/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای احمد محمدی‌زاده به عنوان استاندار بوشهر
۰۸/۰۷/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدعلی احمدزاده به عنوان استاندار کهگیلویه و بویراحمد
۰۸/۰۷/۱۴۰۰
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۸/۰۷/۱۴۰۰