آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
دستورالعمل نظارت و پيگيري حقوق عامه
۰۷/۱۱/۱۳۹۷
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۷۹۸۱/۹۰۰۰ قوه قضائيه درخصوص «تفويض اختيار به رؤساي کل دادگستري‌هاي سراسر کشور در راستاي...
۰۹/۱۰/۱۳۹۷
آيين‌نامه اجرايي نحوه برگزاري دوره‌هاي آموزشي حين خدمت ضابطان نظامي
۱۹/۰۹/۱۳۹۷
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۰۳۵۶/۹۰۰۰ قوه قضائيه مبني بر موافقت رئيس محترم قوه قضائيه با الحاق يک بند به ماده۱۴...
۳۰/۰۸/۱۳۹۷
دستورالعمل اطلاع‌رساني و ارتباطات رسانه اي قوه قضائيه
۱۳/۰۸/۱۳۹۷
بخشنامه درخصوص محکومين تاديه مهريه براساس تعداد سکه طلا
۲۳/۰۷/۱۳۹۷
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰ قوه قضائيه در خصوص نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلال‌گران در نظام اقتصادي...
۰۴/۰۶/۱۳۹۷
دستورالعمل اجرايي کنترل مجرمان حرفه‌اي و سابقه‌دار
۳۰/۰۴/۱۳۹۷
آيين نامه اجرايي مراقبت هاي الکترونيکي
۱۴/۰۴/۱۳۹۷
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۰۲۴۷/۹۰۰۰ مورخ ۷/۳/۱۳۹۷ قوه قضائيه در خصوص اعطاي مرخصي به زندانيان به مناسبت ليالي...
۰۹/۰۳/۱۳۹۷
دستورالعمل نحوه تشکيل و فعاليت مراکز مشاوره خانواده
۲۸/۱۲/۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۴۲۰۹/۹۰۰۰ رياست محترم قوه قضائيه درخصوص «شرايط مرخصي زندانيان در ايام عيد نوروز ۱۳۹۷»
۲۴/۱۲/۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۳۶۹۸/۹۰۰۰ رياست محترم قوه قضائيه در خصوص «قيمت ديه کامله در ماه‌هاي غيرحرام از ابتداي...
۲۰/۱۲/۱۳۹۶
آيين‌نامه اجرايي تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم
۲۰/۱۰/۱۳۹۶
آيين‌نامه اجرايي واگذاري بخشي از خدمات سازمان پزشکي قانوني به گروه پزشکي معتمد
۲۰/۱۰/۱۳۹۶