آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
دستورالعمل ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها
۱۰/۰۶/۱۳۹۸
آيين‌نامه اجرايي احراز عنوان ضابط دادگستري
۱۰/۰۶/۱۳۹۸
بخشنامه شماره۱۰۰/۶۶۷۹۵/۹۰۰۰ رياست محترم قوه قضاييه در خصوص فراهم کردن موجبات نظارت مؤثر بر کاهش تخلفات...
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
بخشنامه در خصوص اهميت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پيشگيري از اطاله دادرسي
۳۱/۰۵/۱۳۹۸
بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۵۷۱۱/۹۰۰۰ رياست محترم قوه قضائيه در خصوص «اعطاي مرخصي به زندانيان به مناسبت عيد...
۲۲/۰۵/۱۳۹۸
دستورالعمل تشکيل مجتمع تخصصي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي تهران
۲۲/۰۵/۱۳۹۸
دستورالعمل اجرايي اعلام بر خط ظرفيت پذيرش زندانيان به مقامات قضايي صلاحيتدار
۱۰/۰۵/۱۳۹۸
اصلاحيه آيين‌نامه کارگروه‌هاي مشورتي اداره کل حقوقي و اسناد مترجمين
۰۹/۰۵/۱۳۹۸
آيين‌نامه اجرايي شناسايي و توقيف اموال مديون در اجراي مفاد اسناد رسمي
۳۱/۰۴/۱۳۹۸
دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌هاي انساني در قوه قضاييه
۳۰/۰۴/۱۳۹۸
بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۵۶۵۷/۹۰۰۰ رياست محترم قوه قضائيه در خصوص اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي با هدف...
۱۸/۰۴/۱۳۹۸
دستورالعمل واگذاري بخش فني مراقبت الکترونيکي زندانيان
۱۳/۰۴/۱۳۹۸
بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰۷۲۵/۹۰۰۰ قوه قضائيه در خصوص ايجاد زيرساخت‌هاي لازم جهت تبادل الکترونيکي کليه مکاتبات...
۰۵/۰۴/۱۳۹۸
آيين‌نامه نحوه اجراي احکام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد،...
۲۹/۰۳/۱۳۹۸
آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور
۲۸/۰۳/۱۳۹۸