آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
دستورالعمل اجرايي بند (ط) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۰) قانون ساماندهي صنعت خودرو
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
آيين‌نامه يکپارچه‌سازي خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات وزارت نيرو(شرکت توانير) از دولت با بدهي شرکت‌هاي دولتي وابسته و تابعه...
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص ارجاع اختلاف‌هاي ناشي از اجرا يا تفسير برخي از قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني...
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص افزايش سهام سرمايه دولت جمهوري اسلامي ايران در شرکت اسلامي بين المللي تأمين مالي...
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس و فعاليت بانک غيردولتي، مؤسسه اعتباري غيربانکي و...
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص برگزاري دومين اجلاس وزراي علوم و فناوري کشورهاي اسلامي در سال ۱۴۰۳ توسط وزارت علوم،...
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص برگزاري همايش بين‌المللي تهران در خصوص فلسطين در سال ۱۴۰۲
۱۸/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص قبول کمک‌هاي نقدي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي داخلي به صندوق ملي محيط زيست به عنوان...
۱۸/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص مجوز خريد بيست و شش (۲۶) دستگاه خودروي سواري و چهل (۴۰) دستگاه خودروي وانت توليد داخل...
۱۸/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تمديد اعتبار کالاهاي اظهار شده و ثبت سفارش آن در گمرک
۱۸/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ سيصد ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) ريال به سازمان حفاظت نباتات کشور جهت مبارزه...
۱۸/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات وزارت نيرو (شرکت توانير) از دولت با بدهي شرکت‌ دولتي وابسته و تابع وزارت...
۱۸/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص اقدام وزارت نيرو(شرکت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير))...
۱۸/۰۱/۱۴۰۳