آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به بند (۱) ماده (۱) طرح ملی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی¬¬های...
۰۲/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص الحاق بند (ی) یا (ر) یا (۸) به ماده (۱۹) اساسنامه سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی...
۰۲/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی
۰۲/۰۶/۱۴۰۰
برنامه ویژه ارتقای سطح برخورداری عشایر از خدمات بهداشتی، درمانی، بیمه¬ها و خدمات حمایتی
۲۰/۰۵/۱۴۰۰
آیین نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده (۱۵) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت...
۱۸/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص انعقاد قرارداد برای احداث بزرگراه تبریز به شبستر
۱۸/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص انعقاد قرارداد برای احداث بزرگراه تبریز به شبستر
۱۸/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان باغ ملک استان خوزستان
۱۸/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه
۱۸/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان پارس‌آباد استان اردبیل
۱۸/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیم کار ملی دستگاه‌ها در موضوع توسعه، ترویج و نهادینه‌سازی سیاست‌های راهبردی خانواده...
۱۸/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه تنقیحی در موضوع اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی
۱۸/۰۵/۱۴۰۰
مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایت محصولات اساسی کشاورزی در خصوص قیمت تضمینی شیر
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص لغو تصویب¬نامه شماره ۶۴۰۱۵/ت۵۶۸۷۳هـ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۸
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعرفه ارایه خدمت در بانک شیر مادر جهت نوزادان نارس در بخش مراقبت ویژه نوزادان
۱۴/۰۵/۱۴۰۰