آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
آیین‏نامه اجرایی قانون حمایت قضایی و بیمه‏ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
اصلاح تصویب نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۹/۶/۱۳۹۶
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاحیه ضوابط و مقررات عرصه‌های سبز و باز شهر کرج
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تغییر کاربری و الحاق به محدوده طرح جامع شهر دوگنبدان...
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون الحاق ۴۳ هکتار به محدوده طرح جامع شهر سراوان (جهت طرح...
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون الحاق ۶۳ هکتار از اراضی دولتی مجاور شهرک قدس شهر قم به...
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه قم
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون هماهنگی دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با...
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح مجموعه شهری اراک
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سیاست‌های طرح تفصیلی محدوده حرم مطهر حضرت شاه‌چراغ (ع)...
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۱۱۷۲ و ۱۱۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ب۳) بخشنامه شماره۷۴ مستمری‌های...
۲۶/۱۱/۱۳۹۹
رأی شماره۱۱۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ و بند۳ (صرفا در بخش ارزش افزوده) از بخشنامه...
۲۶/۱۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۱۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در خصوص دادخواست برخی از کارکنان شرکت...
۲۶/۱۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۱۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر...
۲۶/۱۱/۱۳۹۹