آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح مواد ۳۸ و ۴۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۲/۰۴/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون مدیریت بحران کشور
۱۲/۰۴/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
۱۲/۰۴/۱۴۰۰
حدود انتشار امواج و پرتوهای موضوع ماده (۳۰) قانون هوای پاک
۱۲/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری
۱۲/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان شیراز استان فارس
۱۲/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در بخش مرکزی شهرستان مرودشت استان‌فارس
۱۲/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در بخش مرکزی شهرستان کوار استان فارس
۱۲/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع معدنی)
۱۲/۰۴/۱۴۰۰
آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
۰۸/۰۴/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۵۶۰۶۴۷ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۸ رئیس امور حقوقی...
۰۷/۰۴/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
۰۷/۰۴/۱۴۰۰
رأی شماره‌های ۲۰۴ و ۲۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۴ ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی...
۰۷/۰۴/۱۴۰۰
مصوبه اصلاح و تکمیل تبصره۱ ماده۲ سند سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری...
۰۷/۰۴/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۰۷/۰۴/۱۴۰۰