مشروح مذاکرات مجلس
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه۱۰
۱۵/۰۴/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۹
۰۳/۰۴/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۸
۰۲/۰۴/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۷
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۶
۳۱/۰۳/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۵
۲۹/۰۳/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۴
۲۷/۰۳/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۳
۲۶/۰۳/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۲
۲۵/۰۳/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۱
۲۴/۰۳/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۴۳۱
۲۲/۰۳/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۴۳۰
۲۱/۰۳/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۴۲۹
۲۰/۰۳/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۴۲۸
۱۹/۰۳/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۴۲۷
۱۸/۰۳/۱۳۹۹