آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص محل هزینه ارایه خدمات عمومی اجباری (USO) در ناحیه خدمات تعیین‌شده توسط دارنده پروانه...
۰۶/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص واریز مبلغ تضمین‌شده تسهیم درآمد سال مالی ۱۴۰۰ توسط شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل به...
۰۶/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص پوشش بیمه‌های پایه برای خدمات نازایی و ناباروری
۰۶/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح جزء(۲) بند (ت) تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۵۳۶/ت۵۷۹۴۴هـ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص محاسبه ضریب ریالی برای پزشکان و اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی جهت خدمات ارایه...
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص سهم خودپرداخت (فرانشیز) پرداختی بیماران بستری در قالب نظام ارجاع برای بیمه‌شدگان کمیته...
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص پوشش بیمه‌ای واکسن‌های پنوموکوک پلی والان
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های خدمات پرستاری در منزل برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی...
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت هزینه‌های درمانی بیماران بیمه‌شده به میزان بیش از تعرفه دولتی مطابق مصوبه شورای...
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص پوشش بیمه‌ای داروی سونیتینیب تولید داخل
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص پوشش بیمه‌ای داروی اورولیموس (۲۵/۰) و (۷۵/۰) میلی‌گرم
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص پوشش بیمه‌های پایه خدمات پردازش و ذخیره‌سازی خون محیطی موبیلیزه و مغز استخوان بر...
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات‌ شرکت‌‌ سوخت‌رسانی و خدمات فرودگاهی اوج از شرکت‌‌‌ هواپیمایی جمهوری...
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص عدم وجاهت قانونی دستورالعمل یا بخشنامه داخلی ابلاغ‌شده توسط سازمان‌های بیمه‌گر‌ پایه...
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص خریدهای تضمینی و حمایتی...
۰۲/۰۶/۱۴۰۰