آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده‌(۵) آیین‌نامه اجرایی ماده‌(۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی بند (ج) تبصره‌(۲۰) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
آیین‌نامه اتصال کتابخانه‌ها به شبکه کتابخانه‌ها و مراکز اسناد به شبکه اسناد کشور
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی بند (ب) تبصره‌(۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
آیین‎نامه نحوه تأمین، نگهداری و هماهنگی تجهیزات و ماشین‌آلات در مدیریت بحران
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
آیین¬نامه تعیین مشوق¬های موضوع جزء (۴) بند (ب) ماده‌(۱۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی...
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص استفاده سازمان تامین اجتماعی از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی هویتی، عملکردی و...
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
آیین‌نامه اجرایی شرایط دسترسی و نحوه بهره‌برداری ژنتیکی موضوع ماده(۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع...
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تأمین مالی هزینه‌های اجرای پروژه باند (۲۹) چپ فرودگاه بین‌المللی مهرآباد
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
دستورالعمل اجرایی پدافند غیرعامل استان‌ها
۱۴/۰۴/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۶۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰...
۱۴/۰۴/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ذیل تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۵۴۱۵/۹۰/۳ـ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰...
۱۴/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه درخصوص تغییر کاربری اسکله بندر صیادی کیاشهر
۱۴/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه درخصوص تأمین مابه التفاوت ریالی نرخ مرجع پایان سال ۱۳۹۱ تا نرخ ارز مربوط بازار ثانویه در روز...
۱۴/۰۴/۱۴۰۰
قانون اصلاح موادی از قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری...
۱۴/۰۴/۱۴۰۰