آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح انتهای بند (۴) تصویب‌نامه‌های موضوع سندهای ارتقای بهره‌وری بخش حمل و نقل، کشاورزی، معدن، آب، برق...
۲۵/۰۷/۱۴۰۰
اصلاح بند (۷) اصلاحی تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۳۶۵/ت۵۴۱۵۰ هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵
۲۵/۰۷/۱۴۰۰
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۳۷/ت۵۹۰۴۲ هـ مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۰
۲۵/۰۷/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی جزء (۳) تبصره (۱۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۵/۰۷/۱۴۰۰
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده(۴۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...
۲۵/۰۷/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محسن منصوری به عنوان استاندار تهران
۲۵/۰۷/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علی صالح‌آبادی به عنوان رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۲۵/۰۷/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش با موضوع: ماده واحده تدوین راهنمای برنامه‌های درسی توسعه تفکر رایانشی...
۲۱/۰۷/۱۴۰۰
آیین‌نامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس
۲۱/۰۷/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۲۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه ۱/۶۹۵ ـ ۶/۵/۱۳۹۹ رئیس کل دادگستری...
۲۱/۰۷/۱۴۰۰
نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۱/۰۷/۱۴۰۰
مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص تمدید تاریخ اجرای تصویب‌نامه...
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص صادرات دام زنده غیرمولد...
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص پرداخت مطالبات و هزینه‌های...
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص بسته سیاستی حمایت از زعفران
۱۹/۰۷/۱۴۰۰