آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آيين‌نامه استقرار مدارس و مراکز غيردولتي در مناطق، نواحي و محلات مختلف
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح آيين‌نامه اجرايي مواد (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۵۳) و (۵۵) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح بند (۳) تصميم‌نامه شماره ۸۵۷۹۳/۴۴۴۹۲ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۹
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۱۹۵۷۰۳/ت۶۱۴۱۷هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۲
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۷۳۷۹۸/ت۶۱۸۱۹هـ مورخ ۲۲/۹/۱۴۰۲
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
الحاق تبصره (۳) به ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش توليد دانش¬بنيان
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۷۴۸۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۵ جدول بند ۱ و بند ۳ از تصويب‌نامه شماره...
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۹۷۴۰۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۲۲۴۰۴۶/ ۴۸۰۱۱ مورخ ۳/ ۱۲/ ۱۴۰۱ معاون...
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۴۶۳۷۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت "به استثناء انواع شيرهاي طعم‌دار" از ستون...
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح آيين‌نامه اجرايي جزء (۲) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح جدول موضوع بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۱۰۷۶۸۶/ت۶۰۲۶۲هـ مورخ ۲۰/۶/۱۴۰۱
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح بندهاي (۱) تا(۵) تصويب‌نامه شماره ۱۹۳۲۰۱/ت۶۱۸۵۸هـ مورخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۲
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
آيين‏نامه رفع موانع احداث نيروگاه‏هاي تجديدپذير
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
آيين‌نامه ارتقاي اخلاق حرفه‌اي در نظام اداري
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص افزايش سهام سرمايه دولت جمهوري اسلامي ايران در شرکت اسلامي بين المللي تأمين مالي...
۱۹/۰۱/۱۴۰۳