آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين نامه اجرايي تبصره (۲) ماده (۴۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۳۰/۰۷/۱۴۰۱
آيين‌نامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از حق التوليه، حق‌النظاره و هداياي مستقل و ميزان حق‏الزحمه امين يا...
۲۳/۰۷/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه کمک هاي اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان آموزش فني و حرفه‏اي کشور
۲۳/۰۷/۱۴۰۱
آيين¬نامه اجرايي بند (ع) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۲۳/۰۷/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۲۳/۰۷/۱۴۰۱
آيين‌نامه مديريت، بهره‌برداري، احداث و توسعه فرودگاه‌هاي غيرنظامي
۲۳/۰۷/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۱) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و بند (ر) تبصره (۲) ماده واحده قانون...
۱۶/۰۷/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش توليد دانش بنيان
۱۶/۰۷/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي ماده (۴) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت
۱۶/۰۷/۱۴۰۱
آيين‌نامه حمايت از توليد، دانش‌بنيان و اشتغال آفرين در حوزه وزارت کشور
۱۶/۰۷/۱۴۰۱
اقدامات و نظارتهاي لازم به منظور اجتناب از هزينه‌کرد اعتبارات در امور زايد و انضباط مالي بيشتر کليه دستگاههاي...
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (۱۷) قانون جهش توليد دانش بنيان
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (ن) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع حمايت از توليد گوشي‌هاي هوشمند...
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
آيين‌نامه غيرفعال نمودن کارپوشه مؤديان موضوع تبصره ماده (۲۴) قانون ماليات بر ارزش افزوده
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
آيين نامه نظارت بر ارايه خدمات ناوبري هوايي غيرنظامي
۳۱/۰۶/۱۴۰۱