آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي ذبيح مرادپور به عنوان عضو غيرموظف هيئت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ...
۲۰/۰۲/۱۴۰۳
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
۲۰/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در استان آذربايجان شرقي
۲۰/۰۲/۱۴۰۳
مصوبات جلسه پنجاه و هشتم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۱۹/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي بيدشهر دهستان بيدشهر بخش بيدشهر شهرستان اوز استان فارس به شهر
۱۶/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي نظرلو دهستان ميشو جنوبي بخش صوفيان شهرستان شبستر استان آذربايجان شرقي...
۱۶/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي مهدي سرابندي به عنوان عضو موظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي...
۱۶/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي ابوطالب شفقت به عنوان استاندار لرستان
۱۶/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي يوسف نوري به عنوان استاندار مازندران
۱۶/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص موافقت‌نامه‌هاي معاضدت قضايي در امور مدني و کيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و...
۱۶/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص موافقت‌نامه معاضدت قضايي در امور کيفري و موافقت‌نامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري...
۱۶/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي ابوذر گوهري مقدم به عنوان عضو غيرموظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري...
۱۶/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۵۳ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه و الزامات برقراري...
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص برگزاري همايش بين‌المللي پوشش همگاني سلامت با برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع توسط...
۱۳/۰۲/۱۴۰۳