آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۳/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره (۲) به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی...
۲۳/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای صادق خلیلیان به عنوان استاندار خوزستان
۲۳/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص واردات نود و پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۹۵) عدد تخم¬مرغ نطفه¬دارگوشتی توسط شرکت پشتیبانی...
۲۳/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت۵۸۷۱۵هـ مورخ ۷/۲/۱۴۰۰
۱۶/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح ردیف (۱۹) پیوست شماره (۱) تصویب‏نامه شماره ۱۵۳۹۷۳/ت۵۷۷۵۲هـ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹
۱۶/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۴۷۶۵۸/ت۵۹۰۱۹هـ مورخ ۵/۵/۱۴۰۰
۱۶/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه شماره ۵۹۹۶۱/ت۵۹۱۰۵هـ در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ
۱۶/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه درخصوص ابلاغ اعتبار منابع در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرای طرحها
۱۶/۰۶/۱۴۰۰
طرح ملی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی‌های نفتی و مواد خطرناک و سمی در دریا و رودخانه های قابل...
۱۱/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص افزایش امتیازات گروه‌های شغلی صندوق توسعه ملی
۱۱/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای طاد دهستان سهر و فیروزان بخش پیربکران شهرستان فلاورجان استان اصفهان،...
۰۸/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین بخش امامزاده بادرود (در شهرستان نطنز) به مدت دوماه از اول تیر ماه تا پایان...
۰۸/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات سلول درمانی
۰۶/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق امتیاز صدور پروانه‌های ارایه خدمات پست داخلی و بین‌الملل در سال ۱۴۰۰، تسهیم...
۰۶/۰۶/۱۴۰۰