آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعيين جايگاه...
۰۳/۰۲/۱۳۹۱
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعیین جایگاه...
۰۳/۰۲/۱۳۹۱
اصلاح مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي فضاهاي اداري دستگاه‌هاي اجرايي كشور
۰۳/۰۲/۱۳۹۱
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي فضاهاي اداري دستگاه‌هاي اجرايي كشور
۰۳/۰۲/۱۳۹۱
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص تعيين وضعيت مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت صنايع و معادن
۰۳/۰۲/۱۳۹۱
رأی وحدت رویه شماره۷۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تقسیط وجه سند لازم‌الاجراء از سوی اداره ثبت...
۲۹/۰۱/۱۳۹۱
مصوبه (جلسه ۱۵۴ـ ۵/۱۰/۱۳۹۰) شوراي عالي اداري در مورد ضوابط و نحوه ساماندهي مؤسسات آموزشي و پژوهشي دستگاههاي...
۱۵/۱۲/۱۳۹۰
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص ايجاد انسجام تشكيلاتي در مؤسسات و واحدهاي آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت...
۲۵/۱۱/۱۳۹۰
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص تسهيل ارايه خدمات به ايثارگران
۱۹/۱۱/۱۳۹۰
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص انجام اصلاحات ساختاري
۱۹/۱۱/۱۳۹۰
اصلاح مفاد ماده (۱) مصوبه شماره ۲۶۴۳۷/۲۰۶ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۹ شوراي عالي اداري
۱۹/۱۱/۱۳۹۰
اصلاح مصوبه شماره ۳۵۲۶۹/۲۰۶ ـ ۷/۷/۱۳۸۹ شوراي عالي اداري
۲۳/۰۹/۱۳۹۰
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص بهبود فرآيندها در دستگاه‌هاي اجرايي و افزايش بهره‌وري
۲۳/۰۹/۱۳۹۰
مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تشکیل شورای تحول اداری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل
۲۳/۰۹/۱۳۹۰
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص تشكيل شوراي تحول اداري وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل
۲۳/۰۹/۱۳۹۰