آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۸۰۱۳/ت۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۰
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه درخصوص تبادل اطلاعات مورد نیاز بین سامانه تدارکات‌الکترونیکی دولت (ستاد) و سامانه خدمات غیر‌حضوری...
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه درخصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران درخصوص مدیریت برق تا ۱۲/۵/۱۴۰۰ به‌کارگروهی متشکل از وزیران...
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
آیین‌نامه اجرایی جزء‌های (۱) و (۲) بند (الف) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه درخصوص تعطیلی کلیه ادارات، سازمان¬های دولتی، بانک¬ها و سایر نهادهای عمومی در روزهای پنجشنبه...
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای فنوج و نیک‌شهر در استان سیستان و بلوچستان
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای دشتیاری، چاه‌بهار و کنارک در استان سیستان و بلوچستان
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
فهرست قوانین منسوخ و ناسخ (مربوط به بازه زمانی ۱/۸/۱۳۳۶ لغایت ۲۲/۱۱/۱۳۵۷)
۲۰/۰۴/۱۴۰۰
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۰/۰۴/۱۴۰۰
رأی شماره‌های ۱۰۸۶ ـ ۱۰۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال شیوه‌نامه واگذاری زمین یا واحد...
۱۷/۰۴/۱۴۰۰
قانون مالیات بر ارزش افزوده
۱۷/۰۴/۱۴۰۰
مصوبه شماره سه جلسه بیست و یکم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
مصوبه شماره دو جلسه بیست و یکم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
مصوبه شماره یک جلسه بیست و یکم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
۱۶/۰۴/۱۴۰۰