آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۲۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره (۱۹ـ۲) در مورد عوارض تفکیک عرصه‌های...
۰۵/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره۱۲۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره (۱۳ـ۲) در مورد عوارض ارزش افزوده...
۰۵/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۲۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۲ از ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷...
۰۵/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۳۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۴ و تبصره‌های ۲، ۳، ۴ و ۵ آن از تعرفه...
۰۵/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۲۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال...
۰۵/۱۲/۱۳۹۹
قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تأمین مالی احداث قطار برقی شهر جدید پردیس به شهر تهران با حفظ مالکیت دولت
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین و اعمال نرخ حق¬العمل جایگاه¬های عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) از ابتدای سال ۱۳۹۹
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تغییر در اعضاء هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم و ارس
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای قاسم سلیمانی¬دشتکی به عنوان استاندار خوزستان
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۱۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه هزینه‌های جبرانی افت سفره¬های آب زیرزمینی در سال ۱۳۹۹
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح تبصره (۳) الحاقی به جزء (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷
۰۴/۱۲/۱۳۹۹