آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاحيه در خصوص قانون اصلاحيه ضميمه سوم و پيوست (۱) ضميمه ششم قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به...
۳۱/۰۳/۱۳۹۱
اصلاحيه
۳۱/۰۳/۱۳۹۱
قانون اساسنامه شرکت بين‌المللي اسلامي تأمين مالي تجاري (وابسته به بانک توسعه اسلامي)
۲۰/۰۳/۱۳۹۱
قانون تصويب احکام و مصوبات بيست و چهارمين کنگره اتحاديه جهاني پست (UPU) منعقدشده در ژنو سال ۲۰۰۸ ميلادي...
۲۰/۰۳/۱۳۹۱
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در آژانس بين‌المللي انرژيهاي تجديدپذير
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب ۱۹۶۱...
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
قانون افشاي نقض حقوق بشر توسط آمريکا و انگليس در جهان امروز
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
قانون اجازه افزايش سهميه دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق بين‌المللي پول و پذيرش اصلاحيه اساسنامه...
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
قانون اصلاح ماده (۱) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
۰۸/۰۳/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا
۰۲/۰۳/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه همکاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري...
۲۸/۰۲/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه همکاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري...
۲۸/۰۲/۱۳۹۱
قانون اصلاح پروتکل مونترال در مورد مواد کاهنده لايه ازن مصوب يازدهمين اجلاس اعضاء ـ پکن (۱۲ـ ۸ آذرماه...
۲۶/۰۲/۱۳۹۱