آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون تشکيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
۲۹/۰۸/۱۳۹۱
اصلاح ماده (۸) دستورالعمل تبصره (۲) ماده (۱۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
۲۵/۰۷/۱۳۹۱
اصلاح ماده (۲) آيين‌نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه و استعداد برتر در دستگاههاي اجرايي
۲۰/۰۷/۱۳۹۱
اصلاح آيين‌نامه نحوه برگزاري، اداره جلسات و اخذ تصميم هيئت تجديدنظر موضوع ماده (۶۴) قانون اجراي سياستهاي...
۲۰/۰۷/۱۳۹۱
اصلاح تبصره ماده (۳۴) آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه
۰۴/۰۶/۱۳۹۱
اصلاح آيين‌نامه اجرايي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۲) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
اصلاح تبصره ماده (۵) آيين‌نامه نحوه واگذاري دارايي‌هاي غيرضرور و اماکن رفاهي بانکها
۱۰/۰۳/۱۳۹۱
اصلاح ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
۲۶/۰۲/۱۳۹۱
اصلاح آيين‌نامه آمادگي و مقابله با آثار زيان‌بار پديده گرد و غبار (ريزگرد) در کشور
۲۶/۰۲/۱۳۹۱
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات
۳۱/۰۱/۱۳۹۱
اصلاح آيين‌نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاههاي اجرايي
۲۹/۰۱/۱۳۹۱