آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست
۰۶/۰۸/۱۳۹۲
قانون اصلاح بند (۳) ماده واحده قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تکميلي...
۰۶/۰۸/۱۳۹۲
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري...
۰۶/۰۸/۱۳۹۲
قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي‌ها و بدهيهاي ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
۰۶/۰۸/۱۳۹۲
قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران
۰۶/۰۸/۱۳۹۲
قانون تفسير بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
۰۶/۰۸/۱۳۹۲
قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور
۲۳/۰۷/۱۳۹۲
اصلاحيه رأي شماره ۳۸۴۷۹هـ/ب ـ ۳۰/۶/۱۳۹۲ رياست مجلس شوراي اسلامي
۲۳/۰۷/۱۳۹۲
قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور
۱۱/۰۷/۱۳۹۲
قانون پيگيري حقوقي ـ سياسي نقش و دخالت آمريکا و انگليس در کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ عليه دولت ملي ايران
۲۷/۰۶/۱۳۹۲
قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
۰۲/۰۵/۱۳۹۲
قانون اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري
۲۶/۰۴/۱۳۹۲
قانون تسريع در بازسازي مناطق آسيب‌ديده در اثر حوادث غيرمترقبه
۲۶/۰۴/۱۳۹۲
قانون اجازه افزايش سهام جمهوري اسلامي ايران در بانک بين‌المللي ترميم و توسعه (IBRD)
۱۹/۰۴/۱۳۹۲
قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۱۹/۰۴/۱۳۹۲