آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون سه‌دوازدهم (۱۲/۳) بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۰۷/۰۱/۱۳۹۲
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۸/۱۲/۱۳۹۱
قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران
۲۸/۱۲/۱۳۹۱
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دي ـ ۸)
۲۶/۱۲/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۶/۱۲/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۱۵/۱۲/۱۳۹۱
قانون رفع موانع اجرائي قانون بيمه‌هاي اجتماعي کارگران ساختماني و نحوه مجازات متخلفان
۰۲/۱۲/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۶/۱۱/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۱/۱۱/۱۳۹۱
قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران
۲۱/۱۱/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۲/۱۱/۱۳۹۱
قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان
۱۱/۱۱/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيکستان
۰۵/۱۱/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه همکاري قضائي در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموکراتيک...
۰۵/۱۱/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس
۰۵/۱۱/۱۳۹۱