مشروح مذاکرات مجلس
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۴۰
۲۵/۰۸/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه۳۹
۱۲/۰۸/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۳۸
۱۱/۰۸/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه۳۷
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۳۶
۰۶/۰۸/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۳۵
۰۵/۰۸/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۳۴
۳۰/۰۷/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۳۳
۲۷/۰۷/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۳۲
۰۹/۰۷/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شوای اسلامی جلسه ۳۱
۰۸/۰۷/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۳۰
۰۶/۰۷/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۲۹
۰۲/۰۷/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۲۸
۰۱/۰۷/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۲۷
۳۰/۰۶/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۲۶
۲۶/۰۶/۱۳۹۹