آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
آیین¬نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک
۲۲/۰۳/۱۴۰۰
آیین‌نامه هماهنگی پیشگیری و مدیریت پدیده گرد و غبار
۲۲/۰۳/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص جریمه تردد خودروی کاربراتوری در محدوده¬های نواحی کم¬انتشار (LEZ) و مناطقی که ممنوع...
۲۲/۰۳/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص ابلاغ نشان (برند) ملی گردشگری جمهوری اسلامی ایران
۲۲/۰۳/۱۴۰۰
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۲/۰۳/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۹۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۶ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷...
۲۰/۰۳/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۹۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش...
۲۰/۰۳/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۹۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۳ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ تحت عنوان...
۲۰/۰۳/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۹۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰/۰۳/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۹۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره۶۰۷۱۸ ـ ۶/۴/۱۳۹۴...
۲۰/۰۳/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۹۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ج) صفحه ۱۹ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و...
۲۰/۰۳/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۹۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۲۵۴۳ـ ۱۸/۱۰/۱۳۸۴...
۲۰/۰۳/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۹۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۳۳۵/۹۷/۴۰۲۰ ـ ۹/۷/۱۳۹۷ مدیرکل...
۲۰/۰۳/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۹۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال رأی شورای عالی مالیاتی، موضوع صورتجلسه شماره...
۲۰/۰۳/۱۴۰۰
رأی شماره‌های ۱۸۴۰ الی ۱۸۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری...
۲۰/۰۳/۱۴۰۰