آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون شوراهاي حل اختلاف
۰۷/۱۱/۱۳۹۴
قانون اصلاح بند (ي) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
۱۴/۱۰/۱۳۹۴
قانون تسري مواد (۷۹) و (۸۳) قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به کارکنان ارتش جمهوري...
۱۴/۱۰/۱۳۹۴
قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران
۱۰/۱۰/۱۳۹۴
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
۰۳/۱۰/۱۳۹۴
اصلاحيه قانون الحاق يک تبصره به ماده (۴۱) قانون پولي و بانکي کشور
۰۳/۱۰/۱۳۹۴
اصلاحيه قانون تصويب کنوانسيون ميناماتا در مورد جيوه
۰۳/۱۰/۱۳۹۴
قانون پيشگيري از وقوع جرم
۱۷/۰۹/۱۳۹۴
قانون حمايت از صنعت برق کشور
۱۷/۰۹/۱۳۹۴
قانون اصلاح بند (ز) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
۱۷/۰۹/۱۳۹۴
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۲/۰۹/۱۳۹۴
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۸/۰۸/۱۳۹۴
قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۱۰/۰۸/۱۳۹۴
قانون اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور براي ارتقاي سطح مناطق کمترتوسعه‌يافته
۰۷/۰۸/۱۳۹۴
قانون الحاق يک تبصره به ماده (۴۱) قانون پولي و بانکي کشور
۰۷/۰۸/۱۳۹۴