آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر تربت حيدريه
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر کاشمر
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر سبزوار
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص منطقه نمونه گردشگري چغاخور
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر کاشان
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر لار
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۸۷۰۸۴۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: جدول تعرفه شماره (۱۶ ـ۱) از تعرفه عوارض محلي...
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي اجراي طرح احداث (۴۰) کيلومتر باند دوم محور يزد ـ طبس
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي حجت‌اله عبدالملکي به¬عنوان نماينده ويژه رئيس¬جمهور در امور اجرايي مناطق...
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص شرط پرداخت حق‌الزحمه حمل مصالح ساختماني مصرفي و مواد معدني طرح (پروژه)¬هاي عمراني...
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۴
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۳۵۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص اصلاح برخي از مفاد...
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
نظريه‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر مادهواحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
الحاق تبصره به ماده(۶) آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيل حساب پس‌انداز کارکنان دولت
۲۷/۱۲/۱۴۰۲