آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون الزام دولت به پيگيري جبران خسارات ناشي از اقدامات و جنايات آمريکا عليه ايران و اتباع ايراني
۱۳/۰۳/۱۳۹۵
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مشارکت (کنسرسيوم) زيرساخت کليد عمومي آسيا
۱۳/۰۳/۱۳۹۵
قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري کشتيها در بنادر
۱۳/۰۳/۱۳۹۵
قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه
۱۳/۰۳/۱۳۹۵
قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان
۰۶/۰۳/۱۳۹۵
قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۰۴/۰۳/۱۳۹۵
قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران
۰۴/۰۳/۱۳۹۵
اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تکميلي در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي کشور
۱۵/۰۲/۱۳۹۵
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۱۵/۰۲/۱۳۹۵
قانون اعتباراسناد عادي وامهاي‌پرداختي شرکتهاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به‌اعضاء
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرائم زيست محيطي
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
قانون اصلاح قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي...
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
قانون الحاق يک تبصره به ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
قانون اصلاح ماده (۸) قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
قانون توسعه و بهينه‌سازي آب شرب شهري و روستايي در کشور
۰۸/۰۲/۱۳۹۵