آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون تصويب مقررات بين‌المللي جلوگيري از تصادم در دريا
۱۵/۰۷/۱۳۹۵
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در بانک سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا
۰۸/۰۷/۱۳۹۵
قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل داراي شرايط خاص
۰۸/۰۷/۱۳۹۵
قانون اصلاح تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي...
۰۸/۰۷/۱۳۹۵
قانون الحاق سازمان تعاوني مصرف کادر نيروهاي مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي
۰۸/۰۷/۱۳۹۵
قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۲۰/۰۶/۱۳۹۵
قانون اصلاح جدول قانون تعيين محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي
۲۰/۰۶/۱۳۹۵
قانون اساسنامه شرکت ملي پست جمهوري اسلامي ايران
۲۶/۰۵/۱۳۹۵
قانون اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور
۰۸/۰۴/۱۳۹۵
قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
۰۱/۰۴/۱۳۹۵
اصلاحيه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۲۶/۰۳/۱۳۹۵
قانون جرم سياسي
۱۳/۰۳/۱۳۹۵
قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت
۱۳/۰۳/۱۳۹۵
قانون اصلاح موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران
۱۳/۰۳/۱۳۹۵
قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات کشوري
۱۳/۰۳/۱۳۹۵