آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات
۱۴/۰۹/۱۳۹۲
قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند
۲۵/۰۸/۱۳۹۲
قانون تفسیر قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران...
۲۰/۰۸/۱۳۹۲
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۶/۰۸/۱۳۹۲
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست
۰۶/۰۸/۱۳۹۲
قانون اصلاح بند (۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی...
۰۶/۰۸/۱۳۹۲
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری...
۰۶/۰۸/۱۳۹۲
قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۰۶/۰۸/۱۳۹۲
قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
۰۶/۰۸/۱۳۹۲
قانون تفسیر بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۰۶/۰۸/۱۳۹۲
قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
۲۳/۰۷/۱۳۹۲
اصلاحیه رأی شماره ۳۸۴۷۹هـ/ب ـ ۳۰/۶/۱۳۹۲ ریاست مجلس شورای اسلامی
۲۳/۰۷/۱۳۹۲
قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور
۱۱/۰۷/۱۳۹۲
قانون پیگیری حقوقی ـ سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران
۲۷/۰۶/۱۳۹۲
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
۰۲/۰۵/۱۳۹۲