آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین‌نامه بکار گیری مسؤول ایمنی در کارگاه‌ها
۳۰/۰۲/۱۳۹۴
اصلاحیه مواد ۴۸، ۵۰، ۱۱۱ آیین دادرسی کار
۱۴/۱۱/۱۳۹۳
آیین‌نامه پیش‌گیری و مبارزه با آتش‌سوزی درکارگاه ها
۱۳/۰۹/۱۳۹۱
آیین‌نامه ایمنی کار با ماشین‌آلات عمرانی
۲۸/۰۶/۱۳۹۱
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری
۲۸/۰۲/۱۳۹۱
ضوابط اجرایی ماده ۵۸ آیین نامه علایم ایمنی در کارگاه ها
۲۸/۰۲/۱۳۹۱