آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين‌نامه نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي
۱۱/۰۸/۱۴۰۰
بخشنامه قوه قضائيه در خصوص تخصيص شناسه ملي، ايجاد شناسنامه هويتي و هماهنگي ميان واحدهاي قوه قضاييه...
۲۶/۰۷/۱۴۰۰
اصلاح ماده ۱۰ آيين‌نامه سنجش کتبي داوطلبان آزمون مرکز وکلاء ، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه
۰۲/۰۶/۱۴۰۰
اصلاحيه موادي از آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي...
۲۰/۰۵/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري
۰۸/۰۴/۱۴۰۰
اصلاح تبصره (۲) اصلاحي ماده (۱۴) آيين‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري
۱۸/۰۳/۱۴۰۰
اصلاحيه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌هاي انساني در قوه قضاييه
۱۲/۰۳/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور
۰۲/۰۳/۱۴۰۰
دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاري دادگاه علني
۰۲/۰۳/۱۴۰۰
دستورالعمل نحوه بهره‌‌برداري از سامانه هوشمند استعلامات مالي قوه قضاييه
۳۰/۰۱/۱۴۰۰
دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه‌قضاييه
۳۰/۰۱/۱۴۰۰
آيين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران
۱۶/۰۱/۱۴۰۰
دستورالعمل نحوه تحقيق و رسيدگي با استفاده از سامانه‌هاي ارتباط الکترونيک
۱۱/۰۱/۱۴۰۰
بخشنامه قيمت ديه کامله در ما ههاي غيرحرام از ابتداي سال ۱۴۰۰
۲۸/۱۲/۱۳۹۹
بخشنامه در خصوص پيشگيري و رسيدگي به جرائم انتخاباتي
۲۳/۱۱/۱۳۹۹