آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
۱۷/۱۰/۱۳۹۳
قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه‌یافته
۰۳/۰۹/۱۳۹۳
قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی
۲۰/۰۸/۱۳۹۳
قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
۲۰/۰۸/۱۳۹۳
قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها
۱۷/۰۷/۱۳۹۳
قانون الحاق سه بند به مواد (۲) و (۴) و اصلاح ماده (۶) قانون تشکیل شورای‌عالی اشتغال
۱۷/۰۷/۱۳۹۳
قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۱۷/۰۷/۱۳۹۳
قانون تعیین حریم حفاظتی ـ امنیتی اماکن و تأسیسات کشور
۱۷/۰۶/۱۳۹۳
قانون تصویب‌ قطعنامه‌های کنفرانس مورخ ۲۰۱۰(۱۳۸۹) اعضای کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور...
۰۵/۰۶/۱۳۹۳
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای...
۰۵/۰۶/۱۳۹۳
قانون تفسیر ماده (۱۳۳) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن
۱۵/۰۵/۱۳۹۳
اصلاحیه
۰۶/۰۵/۱۳۹۳
قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
۲۶/۰۴/۱۳۹۳
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری
۲۶/۰۴/۱۳۹۳
تعیین نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح
۲۶/۰۴/۱۳۹۳