آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نقطه مرزي چشمه ثريا در استان آذربايجان غربي، به‏عنوان راه مجاز گمرکي براي ورود...
۲۶/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نقطه مرزي کلاله در استان آذربايجان شرقي،به‏عنوان راه مجاز گمرکي براي ورود و...
۲۶/۰۳/۱۴۰۳
اصلاح جدول شماره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
۲۶/۰۳/۱۴۰۳
قانون شفافيت قواي سه گانه، دستگاههاي اجرائي و ساير نهادها
۲۶/۰۳/۱۴۰۳
سند ملي خواندن و ترويج مطالعه مفيد
۲۳/۰۳/۱۴۰۳
نظريه‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۳/۰۳/۱۴۰۳
قانون اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامي
۲۳/۰۳/۱۴۰۳
مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۵۳ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تسهيلات وجوه اداره...
۲۱/۰۳/۱۴۰۳
مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۳۵۴ مورخ ۲/۲/۱۴۰۳ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تعيين تکليف اعتبار...
۲۱/۰۳/۱۴۰۳
مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۳۵۴ مورخ ۲/۲/۱۴۰۳ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص بازنگري مصوبات شماره...
۲۱/۰۳/۱۴۰۳
الحاق متن به انتهاي صدر بند (ج) ماده (۲) آيين‌‌نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ايمني راه ها و راه...
۲۱/۰۳/۱۴۰۳
آيين‌نامه نحوه تأمين مصالح ساختماني (فولاد و سيمان) براي طرح‌هاي مسکن حمايتي
۲۱/۰۳/۱۴۰۳
آيين‌نامه اجرايي قانون شوراهاي حل اختلاف
۲۱/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۴۹۸۰۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره (۲۸ـ۲) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات...
۱۹/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۴۹۷۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: آن قسمت از بند ۲۴ـ ۱ ـ۱۱ از ماده ۲۴ عوارض محلي...
۱۹/۰۳/۱۴۰۳