مشروح مذاکرات مجلس
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۷۲
۳۰/۱۰/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۷۱
۲۷/۱۰/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۷۰
۲۵/۱۰/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۶۹
۲۰/۱۰/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۶۸
۱۸/۱۰/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۶۷
۱۳/۱۰/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۶۶
۱۱/۱۰/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۶۵
۰۹/۱۰/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۶۴
۲۷/۰۹/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۶۳
۲۵/۰۹/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۶۲
۲۲/۰۹/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۶۱
۲۰/۰۹/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۶۰
۱۸/۰۹/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۵۹
۱۳/۰۹/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۵۸
۱۱/۰۹/۱۳۹۷