آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران
۲۱/۰۴/۱۳۹۴
قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
۲۱/۰۴/۱۳۹۴
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
۲۱/۰۴/۱۳۹۴
قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری
۱۴/۰۴/۱۳۹۴
اصلاحیه
۰۴/۰۴/۱۳۹۴
قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی
۰۲/۰۴/۱۳۹۴
قانون اصلاح ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
۰۲/۰۴/۱۳۹۴
قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۳۰/۰۲/۱۳۹۴
قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران
۳۰/۰۲/۱۳۹۴
قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۳
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
۲۶/۱۲/۱۳۹۳
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
۲۶/۱۲/۱۳۹۳
قانون اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی
۲۳/۱۲/۱۳۹۳
قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
۲۳/۱۲/۱۳۹۳
قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
۱۷/۱۰/۱۳۹۳