آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره‌های ۱۰۸۶ ـ ۱۰۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال شیوه‌نامه واگذاری زمین یا واحد...
۱۷/۰۴/۱۴۰۰
قانون مالیات بر ارزش افزوده
۱۷/۰۴/۱۴۰۰
مصوبه شماره سه جلسه بیست و یکم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
مصوبه شماره دو جلسه بیست و یکم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
مصوبه شماره یک جلسه بیست و یکم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
اصلاح ماده‌(۵) آیین‌نامه اجرایی ماده‌(۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی بند (ج) تبصره‌(۲۰) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
آیین‌نامه اتصال کتابخانه‌ها به شبکه کتابخانه‌ها و مراکز اسناد به شبکه اسناد کشور
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی بند (ب) تبصره‌(۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
آیین‎نامه نحوه تأمین، نگهداری و هماهنگی تجهیزات و ماشین‌آلات در مدیریت بحران
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
آیین¬نامه تعیین مشوق¬های موضوع جزء (۴) بند (ب) ماده‌(۱۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی...
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص استفاده سازمان تامین اجتماعی از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی هویتی، عملکردی و...
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
آیین‌نامه اجرایی شرایط دسترسی و نحوه بهره‌برداری ژنتیکی موضوع ماده(۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع...
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تأمین مالی هزینه‌های اجرای پروژه باند (۲۹) چپ فرودگاه بین‌المللی مهرآباد
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
دستورالعمل اجرایی پدافند غیرعامل استان‌ها
۱۴/۰۴/۱۴۰۰