آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد
۰۶/۱۰/۱۳۹۶
قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي
۲۹/۰۹/۱۳۹۶
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع مقامات مالياتي کشورهاي اسلامي
۲۳/۰۹/۱۳۹۶
قانون عضويت رئيس سازمان پدافند غير‌عامل کشور در برخي از شوراهاي عالي
۲۳/۰۹/۱۳۹۶
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه‌هاي نيس و لوکارنو
۰۵/۰۹/۱۳۹۶
قانون تفسير ماده (۵۰۵) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
۰۲/۰۹/۱۳۹۶
قانون الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر
۰۷/۰۸/۱۳۹۶
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري
۰۴/۰۸/۱۳۹۶
قانون استفساريه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان
۰۴/۰۸/۱۳۹۶
قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريکا در منطقه
۰۶/۰۷/۱۳۹۶
قانون ترويج کتابت قرآن کريم به رسم‌الخط مفاخر ملي
۰۶/۰۷/۱۳۹۶
اصلاحيه روزنامه رسمي درخصوص قانون اصلاح موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور...
۲۹/۰۶/۱۳۹۶
قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي
۲۱/۰۶/۱۳۹۶
قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه...
۲۱/۰۶/۱۳۹۶
قانون اصلاح ماده (۳۵) قانون خدمت وظيفه عمومي
۱۶/۰۶/۱۳۹۶