آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی (سمیک)
۲۵/۱۲/۱۳۹۴
قانون اساسنامه مرکز منطقه‌ای همکاری دستگاههای مبارزه با فساد و نهادهای نظارتی (آمبودزمانی) کشورهای عضو...
۰۶/۱۲/۱۳۹۴
قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
۲۴/۱۱/۱۳۹۴
قانون اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه
۰۷/۱۱/۱۳۹۴
قانون شوراهای حل اختلاف
۰۷/۱۱/۱۳۹۴
قانون اصلاح بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
۱۴/۱۰/۱۳۹۴
قانون تسری مواد (۷۹) و (۸۳) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش جمهوری...
۱۴/۱۰/۱۳۹۴
قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
۱۰/۱۰/۱۳۹۴
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
۰۳/۱۰/۱۳۹۴
اصلاحیه قانون الحاق یک تبصره به ماده (۴۱) قانون پولی و بانکی کشور
۰۳/۱۰/۱۳۹۴
اصلاحیه قانون تصویب کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه
۰۳/۱۰/۱۳۹۴
قانون پیشگیری از وقوع جرم
۱۷/۰۹/۱۳۹۴
قانون حمایت از صنعت برق کشور
۱۷/۰۹/۱۳۹۴
قانون اصلاح بند (ز) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۱۷/۰۹/۱۳۹۴
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۲/۰۹/۱۳۹۴