آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۳۲۷۴۸۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۵ جدول بند ۱ و بند ۳ از تصويب‌نامه شماره...
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۹۷۴۰۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۲۲۴۰۴۶/ ۴۸۰۱۱ مورخ ۳/ ۱۲/ ۱۴۰۱ معاون...
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۴۶۳۷۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت "به استثناء انواع شيرهاي طعم‌دار" از ستون...
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح آيين‌نامه اجرايي جزء (۲) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح جدول موضوع بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۱۰۷۶۸۶/ت۶۰۲۶۲هـ مورخ ۲۰/۶/۱۴۰۱
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح بندهاي (۱) تا(۵) تصويب‌نامه شماره ۱۹۳۲۰۱/ت۶۱۸۵۸هـ مورخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۲
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
آيين‏نامه رفع موانع احداث نيروگاه‏هاي تجديدپذير
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
آيين‌نامه ارتقاي اخلاق حرفه‌اي در نظام اداري
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص افزايش سهام سرمايه دولت جمهوري اسلامي ايران در شرکت اسلامي بين المللي تأمين مالي...
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس و فعاليت بانک غيردولتي، مؤسسه اعتباري غيربانکي و...
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص برگزاري دومين اجلاس وزراي علوم و فناوري کشورهاي اسلامي در سال ۱۴۰۳ توسط وزارت علوم،...
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص برگزاري همايش بين‌المللي تهران در خصوص فلسطين در سال ۱۴۰۲
۱۸/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات وزارت نيرو (شرکت توانير) از دولت با بدهي شرکت‌ دولتي وابسته و تابع وزارت...
۱۸/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص قبول کمک‌هاي نقدي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي داخلي به صندوق ملي محيط زيست به عنوان...
۱۸/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص اقدام وزارت نيرو(شرکت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير))...
۱۸/۰۱/۱۴۰۳