آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
آیین نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
۲۴/۰۵/۱۳۹۶
آیین نامه نحوه تأمین ایمنی جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها
۲۱/۰۵/۱۳۹۶
آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی
۱۷/۰۵/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی تبصره (۲) الحاقی ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
۰۷/۰۵/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه...
۰۷/۰۵/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات¬های مستقیم
۳۱/۰۴/۱۳۹۶
الحاق یک تبصره به ماده (۲۶) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
۲۵/۰۴/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی ماده (۲۸) قانون دریایی ایران
۲۱/۰۴/۱۳۹۶
آیین نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶کل کشور
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۱۱/۰۴/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۱۱/۰۴/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۱۱/۰۴/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ح) تبصره (۵) و بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶...
۲۴/۰۳/۱۳۹۶
آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۲۴/۰۳/۱۳۹۶