آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار
۲۸/۱۲/۱۴۰۱
آيين‌نامه نحوه‌ برگزاري و نظارت بر انتخابات شوراي مرکزي، شوراهاي مناطق و هيئت بازرسان سازمان نظام روان¬شناسي...
۲۸/۱۲/۱۴۰۱
آيين‌نامه حمايت از توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات و اقتصاد رقومي...
۲۸/۱۲/۱۴۰۱
آيين‌نامه حمايت از توليد، دانش‌بنيان و اشتغال آفرين در حوزه راه و شهرسازي
۲۸/۱۲/۱۴۰۱
بخشنامه قوه قضائيه در خصوص قيمت ديه کامله در ماه‌هاي غيرحرام از ابتداي سال ۱۴۰۲
۲۸/۱۲/۱۴۰۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۸/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۳۳) آيين¬نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح بند (۷) ماده (۱) آيين نامه اجرايي قانون پيشگيري و مبارزه با تقلب در تهيه آثار علمي
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح بند (پ) تبصره الحاق به ماده (۲) شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۴
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت تضميني برگ سبز چاي...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص استفاده سازمان مرکزي تعاون...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
الحاق جزء (ف) به بند (۹) تصويب نامه شماره ۶۵۰۱۰ /ت۳۱۲۰۱هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
آيين¬نامه حمايت از توليد، دانش ‎بنيان و اشتغال ‎آفرين در حوزه ورزش و جوانان
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
آيين نامه مالي موضوع ماده (۱) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها
۲۴/۱۲/۱۴۰۱