آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (با اصلاحات و الحاقات تا تاريخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۲)
۳۱/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۸۵۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۹۰۸۱۱/۰۱ مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۱ مديريت کل...
۳۰/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره‌هاي۲۸۵۳ الي ۲۸۵۵ هيأت عمومي ديوان‌عدالت اداري با موضوع: بندهاي شماره ۶ ـ۳ و ۶ ـ ۴ و ۶ـ ۷ و...
۳۰/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۸۵۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۶ دستورالعمل نحوه استرداد ماليات و عوارض دريافتي...
۳۰/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۸۵۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۸۵۶۳۱/۱۹۵۰۶ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ معاون امور...
۳۰/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۸۵۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (د) شيوه‌نامه نقل و انتقال درون استاني سال...
۳۰/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۸۴۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ بند ۴ شرايط استخـدام آزمون بانک توسعه تعـاون...
۳۰/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۶۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲۲ ماده ۳ تعرفه عوارض محلي سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱...
۳۰/۰۵/۱۴۰۲
دستورالعمل نحوه حمايت از حقوق اشخاص داراي معلوليت و سالمند در فرايند دادرسي
۲۸/۰۵/۱۴۰۲
رأي وحدت رويه شماره ۸۳۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
۲۸/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۶۰۳۵۷۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ب) مصوبه شصت و يکمين نشست هيات مقررات‌زدايي...
۲۸/۰۵/۱۴۰۲
نظريه‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۶/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در استان اردبيل
۲۶/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۶۰۳۳۱۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکيلات و آيين...
۲۶/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۴۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱۵۴۳۰۵/۶۰ ـ ۱۲/۶/۱۳۹۷ مديرکل دفتر مقررات...
۲۴/۰۵/۱۴۰۲